Баасансүрэн, Д. (2016) “ОЛИГАРХЖСАН УЛС ТӨРИЙН НАМААС НАМГҮЙ НИЙГЭМД ШИЛЖИХ ЦАГ БИДНИЙ ТӨСӨӨЛЖ БАЙГААГААС ИЛҮҮ ОЙРХОН Ч БАЙЖ МЭДНЭ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(2), pp. 31–36. doi: 10.5564/pmas.v56i2.708.