Отгонбаатар, Х. (2016) “ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(2), pp. 24–30. doi: 10.5564/pmas.v56i2.707.