Эрдэнэчимэг, О. (2016) “МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(2), pp. 5–16. doi: 10.5564/pmas.v56i2.705.