Ургамал, М., Энхтуяа, О., Хэрлэнчимэг, Н., Энхжаргал, Э., Бөхчулуун, Ц., Бүрэнбаатар, Г. and Жавхлан, С. (2016) “ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 86–94. doi: 10.5564/pmas.v56i3.695.