Нарантуяа, Н., Цогт, З. and Сафронова, И. Н. (2016) “ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЯВЦ, ҮР ДҮНГЭЭС”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 47–59. doi: 10.5564/pmas.v56i3.689.