Хонгорзул, О., Жаргалсайхан, Л. and Түвшинтогтох, И. (2016) “ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОМ ХЯЛГАНАТ БҮЛГЭМДЭЛД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 39–46. doi: 10.5564/pmas.v56i3.688.