Бадамханд, Г. and Самданжамц, Д. (2016) “МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АЗАРГАНЫ ТӨМСӨГНИЙ МОРФО-ГИСТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 32–38. doi: 10.5564/pmas.v56i3.686.