Алтанзул, Х. and Оюунбилэг, Ю. (2016) “ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 25–31. doi: 10.5564/pmas.v56i3.685.