Думаа, М., Солонго, Т., Болортуяа, М., Чүнсриймятав, Г., Грүнер, М., Кноелкер, Х. Я. and Рэгдэл, Д. (2016) “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA MAXIM.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 15–24. doi: 10.5564/pmas.v56i3.684.