Удвал, Б., Дашзэвэг, Ц. and Батхүү, Н. (2016) “ЭГЭЛ НАРСАН ОЙН ҮРИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 5–14. doi: 10.5564/pmas.v56i3.683.