Сономдагва, Ч., Бямбацэрэн, Ч. and Даваадорж, Д. (2016) “УЛААНБААТАР ХОТЫН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ДҮН”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 114–126. doi: 10.5564/pmas.v56i01.681.