Төмөрбат, С. and Батхишиг, Ш. (2016) “ЦАГИРАГ БА ИНВОЛЮЦТЭЙ ЦАГИРАГУУД РАДИКАЛЫН ХАМААРЛЫН ТУХАЙ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 108–113. doi: 10.5564/pmas.v56i01.680.