Пүрэвдорж, Э. and Одонтуяа, Г. (2016) “ЦЭЭНИЙН ТӨРЛИЙН УРГАМАЛ ДАХЬ ГОЛ НЭГДЛҮҮД”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 91–101. doi: 10.5564/pmas.v56i01.678.