Даваабал, Б., Батцэцэг, Б., Золзаяа, Ц. and Тэмүүжин, Ж. (2016) “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 80–90. doi: 10.5564/pmas.v56i01.677.