Батдулам, Б., Болормаа, О., Хахинов, В. В. and Кавахигаши, М. (2016) “БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 65–79. doi: 10.5564/pmas.v56i01.676.