Думаа, М., Солонго, Т., Болортуяа, М., Чүнсриймятав, Г., Грүнер, М., Рэгдэл, Д. and Кноелкер, Х.-И. (2016) “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 55–64. doi: 10.5564/pmas.v56i01.675.