Алтангэрэл, А. and Даваасүрэн, С. (2016) “ДИНАМИК НӨХЦӨЛД УСАН УУСМАЛААС Cr(VI)-ЫГ БИОСОРБЦЛОХ ПРОЦЕССЫН КИНЕТИКИЙН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), pp. 31–41. doi: 10.5564/pmas.v56i01.673.