Ч, Содбилэг, and Энхтуяа Г. 2017. “ХҮЧТЭЙ ХОЛБООСТ МУЖААС СУЛ ХОЛБООСТ МУЖ РУУ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТИЙГ ТЭГ БУС ТЕМПЕРАТУРТ SU(2) ЛАТТИС ГЭЙЖ ОНОЛООР СУДЛАХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (3):37-50. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.887.