Ц, Бямбасүрэн, Хүүхэнхүү Б, Шабанова Е В, Васильева И Е, and Энхзул Б. 2017. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНГӨН ХӨРСӨН ДЭХ ХҮНД ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ ХЭЛБЭРИЙН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (3):21-36. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.886.