Х, Цогтбаатар. 2017. “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: ‘ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ’ ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (2):86-92. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856.