Б, Сүмбэр. 2017. ““МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ ‘ШАРГА АГТ ТАН’ ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (2):65-75. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.853.