Ц, Даваахүү, and Орхонсэлэнгэ А. 2017. “УУЛЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХӨРСӨН ДЭХ МИКРО ЭЛЕМЕНТИЙН ТАРХАЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (2):14-23. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.848.