Д, Баатарцэрэн, Жавхлантөгс Н, and Цэрэнханд Б. 2017. “ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (2):4-13. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.847.