С, Цоодол, Төмөрхүү Л, and Оюунгэрэл Д. 2017. “Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 53 (206):79-83. https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.822.