Д, Номун-Эрдэнэ. 2017. “Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 53 (206):43-50. https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.818.