Б, Мөнхдорж. 2017. “Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (221):110-25. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.758.