Б, Баянжаргал, and Нямхүү М. 2017. “Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (221):82-92. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.755.