Э, Авирмэд, and Баянжаргал Б. 2017. “Аж богдын нурууны физик газарзүйн тодорхойлолт”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (221):71-81. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.754.