Ч, Эрдэнэчимэг, Пүрэвсүрэн С, Чимэдрагчаа Ч, Ганпүрэв Б, and Батсүрэн Д. 2017. “Бүтэн навчит хонлэн (lagotis Integrifolia Schischk)- гоос ялгасан диосметиний бүтцийн судалгаа”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57 (221):65-70. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.753.