Нэргүй, Б. 2016. “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (2):56-63. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.713.