Отгонбаатар, Х. 2016. “ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (2):24-30. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.707.