Эрдэнэчимэг, О. 2016. “МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (2):5-16. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.705.