Бадамханд, Г, and Д Самданжамц. 2016. “МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АЗАРГАНЫ ТӨМСӨГНИЙ МОРФО-ГИСТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (3):32-38. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.686.