Удвал, Б, Ц Дашзэвэг, and Н Батхүү. 2016. “ЭГЭЛ НАРСАН ОЙН ҮРИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (3):5-14. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.683.