Сономдагва, Ч, Ч Бямбацэрэн, and Д Даваадорж. 2016. “УЛААНБААТАР ХОТЫН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ДҮН”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):114-26. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.681.