Батдулам, Б, О Болормаа, В В Хахинов, and М Кавахигаши. 2016. “БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):65-79. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.676.