Думаа, М, Т Солонго, М Болортуяа, Г Чүнсриймятав, Маргит Грүнер, Д Рэгдэл, and Ханс-Иаохим Кноелкер. 2016. “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):55-64. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.675.