Аюурзана, Б. 2016. “ЛАТТИС БОЛЬЦМАНЫ АРГААР СҮВЭРХЭГ ОРЧИН ДОТУУРХ ЧӨЛӨӨТ ГАДАРГУУТАЙ ШИНГЭНИЙ УРСГАЛЫГ ЗАГВАРЧЛАХ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):42-54. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.674.