Алтангэрэл, А, and С Даваасүрэн. 2016. “ДИНАМИК НӨХЦӨЛД УСАН УУСМАЛААС Cr(VI)-ЫГ БИОСОРБЦЛОХ ПРОЦЕССЫН КИНЕТИКИЙН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):31-41. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.673.