Тогоо, Р, Д Отгонсүрэн, А Төрсүх, Т Тулгаа, and Ж Шинэбаяр. 2016. “РЕЛЯТИВ ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ИОНЫ ФОТОЭМУЛЬСИЙН ХҮНД, ХӨНГӨН ЦӨМТЭЙ МӨРГӨЛДӨХ ПРОЦЕССЫГ АНГИЛАН ЯЛГАЖ, ТҮҮНИЙ ЦЭНЭГТ ХЭЛТЭРХИЙНҮҮДИЙН ГАРАЛТ БА РЕЛЯТИВ БӨӨМСИЙН ЦАГИРГАН ЦАЦАРГАЛТ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56 (01):13-30. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.672.