Х, Ц. ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ” ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 57, n. 2, p. 86–92, 2017. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856. Acesso em: 30 nov. 2023.