Д, Б.; Н, Ж.; Б, Ц. ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 57, n. 2, p. 4–13, 2017. DOI: 10.5564/pmas.v57i2.847. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/847. Acesso em: 29 mar. 2023.