С, Ц.; Л, Т.; Д, О. Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 53, n. 206, p. 79–83, 2017. DOI: 10.5564/pmas.v53i206.822. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/822. Acesso em: 6 feb. 2023.