НЭРГҮЙ, Б. ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 56, n. 2, p. 56–63, 2016. DOI: 10.5564/pmas.v56i2.713. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/713. Acesso em: 27 mar. 2023.