ОТГОНБААТАР, Х. ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 56, n. 2, p. 24–30, 2016. DOI: 10.5564/pmas.v56i2.707. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/707. Acesso em: 27 mar. 2023.