ТОГОО, Р.; ОТГОНСҮРЭН, Д.; ТӨРСҮХ, А.; ТУЛГАА, Т.; ШИНЭБАЯР, Ж. РЕЛЯТИВ ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ИОНЫ ФОТОЭМУЛЬСИЙН ХҮНД, ХӨНГӨН ЦӨМТЭЙ МӨРГӨЛДӨХ ПРОЦЕССЫГ АНГИЛАН ЯЛГАЖ, ТҮҮНИЙ ЦЭНЭГТ ХЭЛТЭРХИЙНҮҮДИЙН ГАРАЛТ БА РЕЛЯТИВ БӨӨМСИЙН ЦАГИРГАН ЦАЦАРГАЛТ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, [S. l.], v. 56, n. 01, p. 13–30, 2016. DOI: 10.5564/pmas.v56i01.672. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/672. Acesso em: 29 mar. 2023.