Ч, С., & Г, Э. (2017). ХҮЧТЭЙ ХОЛБООСТ МУЖААС СУЛ ХОЛБООСТ МУЖ РУУ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТИЙГ ТЭГ БУС ТЕМПЕРАТУРТ SU(2) ЛАТТИС ГЭЙЖ ОНОЛООР СУДЛАХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(3), 37–50. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.887