Х, Ц. (2017). ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ” ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), 86–92. Retrieved from https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856