Б, С. (2017). “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ “ШАРГА АГТ ТАН” ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), 65–75. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.853