Ц, Д., & А, О. (2017). УУЛЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХӨРСӨН ДЭХ МИКРО ЭЛЕМЕНТИЙН ТАРХАЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), 14–23. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.848